Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
16.9MB

Digitalne info točke u Osnovnoj školi Bakar

„Interaktivno izlaganje“ (primjer iz prakse: uporaba novog digitalnog alata)

Digitalne info točke (DIT) pružaju brz i pregledan uvid u aktualna zbivanja u Osnovnoj školi Bakar (Škola) putem tekstualnih, slikovnih, video i audio poruka prikazanih na multimedijskim ekranima. DIT uključuje korištenje: pametnih televizora, programa Digi Pano, internetske veze i medija za pristup Programu. Podaci se unose putem interneta te prikazuju na mrežnoj stranici www.digipano.si. Administratori (učiteljica informatike i ravnatelj) imaju autonomiju u kreiranju 8 elemenata prezentacije. DIT su spojene na internet WI-FI pristupom usluge eduroam. Informacije se prikazuju po sljedećim kategorijama: generalne informacije (npr. popis dežurnih učitelja), tjedna događanja (npr. termin terenske nastave), postignuća učenika (npr. uspjesi u izvanškolskim aktivnostima), personalizirane informacije (npr. rođendani), zahvale (npr. sponzorima), posebne informacije (dobrodošlice). DIT smo koristili i za: obilježavanje blagdana, gledanje nogometne utakmice, stvaranje veselog predblagdanskog raspoloženja. Kategorije koje planiramo uvesti: dogodilo se na današnji dan, poslovica dana, detalj iz prošlosti. Problemi na koje smo nailazili: Program ne podržava video prikaz; selekcija informacija; proučavanje naprednih postavki na pametnim televizorima; financijski razlozi neuključivanja ostatka Škole. Očekivani ishodi: izgradnja digitalno zrele Škole; mogućnost različitog načina digitalnog izražavanja; stvaranje ugodne atmosfere isticanjem grupnih i individualnih uspjeha; povećan angažman učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. Učenici sudjeluju u radu 3 izvannastavne IKT grupe te je ideja da administratori postanu ti učenici. Učiteljice su počele upoznavati učenike s korištenjem Programa i funkcionalnostima pametnih televizora. DIT ideja proizašla je na temelju samovrednovanja digitalne zrelosti Škole kada je dubinska analiza, kao i usporedba s drugim školama u Primorsko-goranskoj županiji, pokazala najveće nedostatke u području infrastrukture. Realizaciji DIT-a pridonio je i posjet ravnatelja finskim i estonskim školama. DIT je financirala naftna kompanija INA čime je učenicima i djelatnicima omogućila osnaživanje osobnih kompetencija, a Školi sustavno razvijanje digitalne zrelosti.

Tomislav Uzelac-Šćiran
Osnovna škola Bakar
Croatia

Tomislav Uzelac-Šćiran rođen je 3. studenoga 1975. godine u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Novalji, a XVIII. jezičnu gimnaziju u Zagrebu. Na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu diplomirao je 2000. godine. Po odsluženju vojnog roka, 2001. godine zapošljava se na radno mjesto odgajatelja i voditelja sportskih aktivnosti u Pazinskom kolegiju - klasičnoj gimnaziji u Pazinu. Godine 2012. zapošljava se u Osnovnoj školi Bakar u Bakru na radno mjesto učitelja. U istoj je Školi 2019. godine izabran za ravnatelja, a tu funkciju obnaša do današnjeg dana. Godine 2021. obranom doktorskog rada na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu stiče titulu doktora znanosti (društvene znanosti, kineziologija sporta). Sudjelovao je kao predavač na više međunarodnih konferencija i seminara iz područja sporta i zdravlja mladih osoba. Voli putovati te kao ravnatelj aktivno sudjeluje u svim Erasmus+ aktivnostima Škole (pisanje Projekata i sudjelovanje u mobilnostima).

Potrebno predznanje: Osnovna razina rada na računalu.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC