Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
1.2MB

Projektni pristup i partnerska komunikacija kao prediktori za kvalitetnu primjenu asistivne tehnologije u radu

Radionica je podijeljena na četiri dijela, svaki dio obuhvaća teorijske i praktične elemente koji se temelje na stvarnim situacijama iz prakse. Prvi dio radionice obuhvaća teme koje su vezane za projektne suradnje pri čemu će na konkretnim primjerima polaznicima biti prikazano što podrazumijevaju projektne suradnje, na koji način se one mogu ostvariti te koji su sve benefiti, kako u iskustvenom, tako i u financijskom pogledu mogući i ostvarivi kroz projektne suradnje. Cilj je da polaznici nakon radionice mogu prepoznati mogućnosti za projekte suradnje te da imaju znanje vezano za elemente o kojima trebaju voditi računa u slučaju realizacije projektne suradnje. Drugi i treći dio radionice se odnose na teme koje podrazumijevaju kreiranje ideja u praktičnom radu uz korištenje niskotehnoloških i visokotehnoloških sredstava u radu s djecom s višestrukim teškoćama. Polaznici će kroz konkretne primjere dobiti uvid u mogućnosti praktičnog rada s niskotehnološkim i visokotehnološkim sredstvima čime će proširiti postojeća znanja vezana uz ovo specifično područje te povećati obim ideja za kombinaciju navedenih alata u radu s djecom s višestrukim teškoćama. Zadnji, četvrti dio radionice se odnosi na temu koja je od značajne važnosti ukoliko se žele postići vidljivi rezultati u radu s djecom, točnije radi se o učinkovitoj komunikaciji između stručnjaka i roditelja. Tema učinkovite komunikacije će bit prezentirana na zanimljiv način uz brojne primjere iz prakse te uz mini praktične zadatke. U svrhu mjerenja postizanja zadanih ciljeva, polaznici će u okviru grupnog rada trebati odraditi zadatak koji podrazumijeva sve obuhvaćene teme radionice. Zadatak će podrazumijevati pripremu projektne suradnje u sklopu koje se nabavlja oprema, kreira i opisuje način rada s opremom te rješava komunikacijski izazov s drugom stranom. Sukladno odrađenom zadatku, predavači će moći ocijeniti jesu li postignuti zadani ciljevi radionice.

Ivana Rašan
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Croatia

Dr. sc. Ivana Rašan je zaposlena na mjestu višeg asistenta na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (smjer financije) 2009. godine nakon čega se iste godine zaposlila kao revizor u poduzeću BDO Croatia d.o.o. te se godinu dana kasnije, 2010., zapošljava u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Odjel za financiranje i ugovaranje EU programa kao član tima odsjeka za Osiguranje kvalitete. Na FER dolazi 2013. raditi kao projektni menadžer na projektu "Kompetencijska mreža zasnovana na ICT-u za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC)“. Tijekom rada na projektu ICT-AAC, razvija svoje istraživačke interese i 2015. upisuje, a 2019. godine završava interdisciplinarni doktorski studij Komunikologija na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Radila je na brojnim projektima (2015.-2016., Usklađivanje roditeljstva i poslovnog života putem multidisciplinarnih socijalnih usluga (MULTI-SKLAD); 2016.-2017. Pogled u budućnost; 2017.-2019. Pristupačno web-sjedište za osobe s invaliditetom; 2018.-2020. IT rješenje analitike velikih skupova podataka emobilnosti (bigEVdata); 2019.-2020. Pristupačnost mobilnih aplikacija i povećanje društvene svijesti o izazovima s kojima se susreću osobe s invaliditetom; 2019.-2020. For every child: a VOICE. Harnessing 21st century technology to promote communication, education and social inclusion for young children with developmental delays and disabilities; 2020.-2021. Digitalna pristupačnost, podizanje svijesti i nove tehnologije i ostali). Također, od 2015. godine radi u nastavi (Upravljanje projektima, Menadžment u inženjerstvu, Ergonomija u računarstvu, Menadžment u vojnom inženjerstvu), a trenutno i na projektu “Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju” – ATTEND.

Ivana Vinceković
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Croatia

Ivana Vinceković je stručni suradnik na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomu sveučilišne prvostupnice edukacijske rehabilitacije dobiva 2018. g., a diplomu sveučilišne magistrice edukacijske rehabilitacije 2021. g. Dobitnica je Rektorove nagrade za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici 2016./2017. te Rektorove nagrade za timski znanstveni i umjetnički rad 2017./2018. Njezino područje interesa je primjena asistivne tehnologije u edukacijsko-rehabilitacijskom radu.

Ivana Grubišić
Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Split
Croatia

Ivana Grubišić je magistrica edukacijske rehabilitacije. Diplomu stječe na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. Iste akademske godine 2014./2015. dobiva Rektorovu nagradu kao suautor znanstvenog rada. Studij nadopunjuje i jednim završenim semestrom preddiplomskog studija na Sveučilištu u Jyväskyli u Finskoj. Profesionalni put započinje na radnom mjestu stručnog suradnika defektologa u osnovnoj školi. Danas je voditelj odgojno-obrazovne skupine učenika s višestrukim teškoćama u Centru za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna prethodna predznanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC