Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
78.1MB

Inkluzija inojezičnih učenika

Škole su sve raznolikije. Nastavnici rješavaju različite jezične barijere u svojoj učionici. Iskustva stečena u poučavanju učenika sa slušnim poteškoćama koji zahtijevaju pomoćnu tehnologiju uvelike su nam pomogla u radu s učenicima koji ne mogu govoriti i/ili razumjeti dobro jezik učionice odnosno inojezičnim učenicima. Tijekom izlaganja pokazat ćemo kako se nositi s takvim situacijama te koje mogućnosti ima nastavnik na raspolaganju kako bi njegova nastava i kod ovakvih izazova bila uspješna. Inkluzija učenika migranata u razredni odjel, školu, društvo u cjelini rezultat je timskog rada – razrednika, predmetnih nastavnika, stručnih suradnika i roditelja. Važno je usredotočiti se na empatiju, raznolikost i međusobno poštovanje, ali i realizirati Kurikulumom određene ishode. Pokazati ćemo kako nastavni sat podržati digitalnim alatima te koji alati su nam pomogli da komunikacija u nastavi bude dvosmjerna, a prenesene informacije učeniku jasne i razumljive. Kako bi učenik mogao prezentirati svoj rad razredu na svojem ili engleskom jeziku koristili smo Microsoft PowerPoint Live koji nudi titlove uživo i prevedeno titlovanje predavanja na mnogim jezicima. Izuzetno koristan alat je i Microsoft Translator kojim se svladava jezična barijera inojezičnih učenika i ostalih dionika nastavnog procesa. Služi za prevođenje razgovora na različitim uređajima, za razgovore jedan na jedan i za veće grupne interakcije. Inojezičnim učenicima omogućuje da se u razredu pridruže razgovoru bez obzira na jezik, aktivno sudjeluju u nastavnom procesu, podijele svoja iskustva i uspostave vezu s novim okruženjem. Kako bi učenicima pripremili pojmovnik na hrvatskom, engleskom i/ili njihovom jeziku pokazala nam se vrlo korisna online ploča Miro. Izvrstan alat za vizualnu suradnju koja nastavnike čini produktivnijima u učionici i izvan nje. Pločom su učenici jako zadovoljni jer im je sav materijal nakon nastavnog sata uživo i dalje dostupan. Svaki nastavnik u svom poučavanju treba pronaći način suradnje s inojezičnim učenicima.

Manuela Brnčić Dadić
Obrtna tehnička škola Split
Croatia

Manuela Brnčić Dadić, profesor mentor matematike i fizike, zaposlena je u Obrtno tehničkoj školi u Splitu. Aktivno sudjeluje u raznim edukacijama i stručnim usavršavanjima, pruža kolegijalnu podršku te educira kolege nizom radionica i predavanja na svim razinama. Objavljuje stručne članke, metodičke preporuke i digitalne obrazovne sadržaje. S ciljem popularizacije znanosti sudjeluje u raznim projektima ( Festival znanosti, Dan broja pi, Večer matematike…) na svim razinama.

Marija Jurišić Šarlija
Zdravstvena škola Split
Croatia

Marija Jurišić Šarlija zaposlena je u Zdravstvenoj školi kao nastavnica matematike i fizike. Napredovala u zvanje savjetnika, četiri puta nagrađivana kao jedna od 500 najuspješnijih odgojno-obrazovnih djelatnika RH i odabrana za 2021./2022. godinu za Microsoft Innovative Educator Expert. Uključena je u timski rad u planiranju projekata na školskoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Redovito objavljuje digitalne obrazovne sadržaje i stručne članke, održava radionice i predavanja na svim razinama.

Potrebno predznanje: Osnovne digitalne kompetencije.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC