Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

Twine 2

Kako su računalne igre postale neizostavan dio slobodnog vremena gotovo svakog učenika smatramo da je logično iskoristiti ogromni potencijal digitalnih igara u obrazovanju. Današnja djeca – digitalni urođenici, provode mnogo sati igrajući igre na računalu: vode ratove, trijumfalno pobjeđuju na utrkama, rješavaju zagonetke, kreatori su virtualnih svjetova ili kreativni pokretači trendova. Kako su za današnje učenike računalne igre prirodno okruženje kao takve su idealna platforma na kojoj će učenici biti aktivni, a pritom učiti obrazovne sadržaje. Twine 2 je alat otvorenog koda za izradu interaktivne, nelinearne igre bazirane na tekstu (text-based igre, npr. D&D). Budući da je sam alat jednostavan za korištenje, potpuno besplatan i sadrži mnoge funkcionalnosti, odlučio sam ga predstaviti sudionicima radionice.

U prvom dijelu radionice biti će prikazane dvije igre koje je izradio voditelj tijekom eTwinning projekta te u svrhu korištenja u nastavi. Budući da su igre kreirane u alatu Twine 2 namijenjene igranju u internetskom pregledniku, sudionici radionice će ih moći odigrati i tako vidjeti mali dio mogućnosti koje alat nudi.

U drugom dijelu radionice sudionici će imati priliku uz vodstvo voditelja izraditi svoju vlastitu igru, korak po korak. Nakon izrade svoje prve igre biti će im prikazana jedna od mogućnosti gdje i na koji način izrađenu igru mogu objaviti na internetu. Ako ostane dovoljno vremena na kraju radionice sudionici mogu odigrati igre izrađene od strane drugih sudionika.

Smatram da igre u nastavi mogu povećati motivaciju za učenjem te se putem nje učenici mogu usavršiti u nizu ključnih vještina: kreativnom rješavanju problema, suradnji i povezivanju informacija. Kako su za današnje učenike računalne igre prirodno okruženje kao takve su idealna platforma na kojoj će učenici biti aktivni, a pritom učiti obrazovne sadržaje.

Ivan Piskač
OŠ "Đuro Ester"
Croatia

Ivan Piskač rođen je 1987. godine u Koprivnici. 2010. godine završava studij na PMF-MO i stječe zvanje magistra edukacije matematike i informatike. Od rujna 2010. zaposlen je u OŠ "Đuro Ester" u Koprivnici na radnom mjestu nastavnika matematike, a od 2013. i kao administrator e-Dnevnika. Tijekom svog rada sudjelovao je u nekoliko projekata, među ostalim i u projektu ATS2020, prekograničnom projektu EduTech, projektu Znanje kao dar (rad s darovitim učenicima), K1 Erasmus+ projektu Going the extra mile i K2 Erasmus+ projektu Chalenge of Being Happy in a European Society. U radu koristi digitalne alate u svrhu osuvremenjivanja i podizanje kvalitete nastave.

Potrebno predznanje: Osnove rada na računalu

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC