Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
25.2MB

Koliko nas ozračuje naša mreža

Na BoF-u će biti prezentirani različiti izvori elektromagnetskog zračenja, predstavit će se rezultati mjerenja dozimetrije elektromagnetskog zračenja u školama u projektu e-Škole te će se, kroz pitanja sudionika, pokušati odgovoriti na sve dileme sudionika vezane uz ovo osjetljivo područje.

Renata Ivanković
CARNET
Croatia

Renata Ivanković je expert u CARNET-u i primarno radi na poslovima razvoja digitalne zrelosti škola što je izravni nastavak profesionalne karijere u ulozi voditeljice projekata za istraživanje i razvoj e-učenja kada je razvijala IKT projekte u svrhu implementacije u nastavi i u drugim procesima u školama. Nakon dugogodišnjeg rada u nastavi, kao profesorica matematike i informatike, radila je kao viša savjetnica za informatiku u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Osim sudjelovanja u brojnim povjerenstvima za unaprijeđenje odgojno-obrazovnog sustava u RH, sudjelovala je i u izradi kurikuluma za pojedine razine školovanja. Završila je E-learning akademiju, smjer E-learning Management, te niz radionica, tečajava i seminara iz područja upravljanja projektima, upravljanja školom i primjene IKT-a u obrazovanju.

U CARNetu je osmislila i vodila dugogodišnji projekt ICT Edu u kojem se provodilo sustavno, modularno stručno usavršavanje svih odgojno-obrazovnih djelatnika. Kao predstavnica CARNET-a, koordinirala je i brojne aktivnosti Centra za sigurniji Internet, od održavanja predavanja i radionica do suradnje s brojnim ministarstvima i drugim relevantnim ustanovama s ciljem institucionalizirane sustavne skrbi o sigurnosti djece i mladih na Internetu. Osmislila je i vodila projekte Nove tehnologije i digitalni obrazovni sadržaji, Tesla u školi, Sat povijesti iz Vukovara, a sudjelovala je u projektima Inspiring Science Education (ISE) i Assessment of Transfersal Skills 2020 (ATS). Trenutno su u fokusu projekti e-Škole i e-Sveučilišta u kojima koordinira partnersku suradnju te vodi i sudjeluje u radu brojnih projektnih timova, a prvenstveno u područjima obrazovanja korisnika, analitike učenja, razvoja digitalnih obrazovnih sadržaja, istraživanja potreba korisnika i dozimetrije EM zračenja.

dr.sc. Ivica Prlić
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI)
Croatia

Ivica Prlić radi više od 40 godina, od čega 24 kao voditelj Jedinice za zračenje Dozimetrija i radiobiologija na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagreb, Hrvatska u području zračenja i medicinske fizike, dozimetrije, što uključuje i ljud (profesionalno) i praćenje okoliša te razvoj elektroničkih dozimetara za pulsirajuća polja zračenja koja se koriste u medicini. Surađivao je u raznim projektnim ulogama na veliki broj projekata i objavio niz znanstvenih i stručnih radova i studije. Trenutno vodi projekt koji podržava EU „Dozimetrija elektromagnetskog zračenja za provedbu pilot projekta e-Škole: uspostava sustava za digitalni razvoj zrele škole” i koordinatorica je dozimetrije (QA) novog hrvatskog zdravstvenog programa – A kampanja protiv raka pluća (uvođenje programa probira s niskim dozama) - Imenovao Ministarstvo zdravlja. Bio je voditelj projekta EU CONCERT PoM Project za Hrvatsku (2014.-2020.) Voditelj je PIANOFORTE partnerskog projekta PoM Project za Hrvatsku do 2025/27. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, MELODI, ALLIANCE Radioecology & ENA_NORM Odbore udruga i nekoliko međunarodnih/nacionalnih akademskih društava te je dužnosnik predstavnik Republike Hrvatske u Znanstvenom odboru EURATOM-a. (Imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja) Njegov glavni istraživački interes je medicinska fizika, izloženost pacijenata i šire javnosti prirodnog i umjetnog elektromagnetskog zračenja, posebno u istraživanju utjecaja pulsirajućih rendgenskih i telekomunikacijskih polja na tkivu, bioti i općenitom okolišu, ponovna uporaba NORM ostaci uključujući radioaktivni otpad.

Potrebno predznanje: Predznanje sudionika nije važan za aktivno sudjelovanje.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC